FaVa 1.0.20240514.8 og FaVa Delogue 1.0.20240514.3 er frigivet på AppSource

Om denne release

Frigivet – 15. maj 2024

Versionen er bygget på:

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central, 24.0 (min. release 23.5)
 • LS Central, 24.0 (min. release 23.5)

FaVa 1.0.20240514.8

Indhold

 
Visning af antal i sortiment på siden ”FaVa Varevarianter”:

På siden ”FaVa Varevarianter” er der tilføjet et nyt felt kaldet ”Antal i sortiment”, som gerne skulle øge ”læsbarheden” i forhold til antal på lager. Feltet vil indeholde værdien ”0” (nul), hvis der er tale om en almindelig variant. Hvis der er tale om en sortimentsvariant, vil feltet vise antallet af varer i sortimentet.

Screenshot af varianter

Ved opslag i feltet ”Antal i sortiment” vil sortimentsindholdet blive vist under forudsætning af, at ”Antal i sortiment” indeholder en værdi, som er større end ”0” (nul), og ellers fremkommer en meddelelse om, at dette ikke er et sortiment.

Fava kollektionsmatrix
Forbedret håndtering af varestatus på FaVa Varesalgssæsoner:

Tidligere har det været sådan, at man manuelt skulle ændre varestatus på alle underliggende varianter, hvis man ændrede varestatus på et overliggende niveau til en varestatus med en lavere sorteringsværdi.

FaVa salg

Dette er nu forbedret, så varestatus ændres automatisk under hensyntagen til, at der ikke må kunne opstå en situation, hvor en underliggende variant har en varestatus med en lavere sorteringsværdi end den, der findes på det overliggende niveau.

Samtidigt er det naturligvis sikret, at underliggende varianter med en varestatus med en højere sorteringsværdi end den, der ændres til, ikke vil blive berørt af ændringen, og at de dermed vil beholde deres oprindelige varestatus.

Ovennævnte gælder siderne:

 • Varekort
 • FaVa Varesalgssæsoner
 • FaVa Salgssæson for farver
Direkte opslag fra antalsfelter til underliggende tabeller:

Der er nu lavet opslag til underliggende tabeller direkte fra følgende sider og felter:

 • Siden “Salgsordre”:

Feltet ”Leveret ikke faktureret (antal)”: Har opslag til bogførte salgsleverancelinjer

Feltet ”Faktureret (antal)”: Har opslag til bogførte salgsfakturalinjer

Feltet ”Udest. lagerantal”: Har opslag til lagerleverancelinjer

 • Siden ”Salgsreturvareordre”:

Feltet ”Modtaget ikke faktureret (antal)”: Har opslag til bogførte returvaremodtagelseslinjer

Feltet ”Faktureret (antal)”: Har opslag til bogførte salgskreditnotalinjer

 • Siden ”Købsordre”:

Feltet ”Modtaget ikke faktureret (antal)”: Har opslag til bogførte købsmodtagelseslinjer

Feltet ”Faktureret (antal)”: Har opslag til bogførte købsfakturalinjer

 • Siden ”Købsreturvareordre”:

Feltet ”Sendt retur ikke faktureret (antal): Har opslag til bogførte returvareleverancelinjer

Feltet ”Faktureret antal”: Har opslag til bogførte købskreditnotalinjer

Mulighed for anvendelse af bankdetaljer på ikke FaVa salgsrapporter:

Det er nu muligt at udnytte muligheden for valutaspecifikke bankoplysninger på kundens egne rapporter i de tilfælde, hvor kunden ikke ønsker at anvende FaVa standardrapporter. Hvilke udskrifter, dette skal gælde for, er som hidtil styret via ”FaVa Rapportopsætning” (salgsordrebekræftelse, salgsleverance, salgsfaktura, salgskreditnota og debitor kontoudtog), og det er nu kombineret med det rapportvalg, man foretager via siden ”Rapportvalg – salg”.

FaVa rapportopsætning
Forbedringer til ”Kopier salgsdokument” og ”Kopier købsdokument” funktionerne:

Der er tidligere gennemført en række forbedringer til funktionen ”Kopier salgsdokument”, når man kopierede til en salgsordre. Relevante af disse ændringer er nu også gennemført i relation til følgende dokumenter:

 • Salgsreturvareordrer
 • Salgsfakturaer
 • Salgskreditnotaer
 • Købsordrer
 • Købsreturvareordrer
 • Købsfakturaer
 • Købskreditnotaer

Ændringerne er primært lavet i forhold til at få FaVa felter korrekt overført til matrixlinjer og varelinjer, og at få linjerne korrekt genberegnet og udfyldt ved valg af ”Genberegn linjer”. Dette gælder såvel almindelige linjer som sortimentslinjer.

Forbedringer til ændring af kundenummer eller leverandørnummer på dokumenter:

Tilsvarende ændringer som nævnt herover i forbindelse med ”Genberegn linjer” er også lavet i forhold til at skifte kundenummer på salgsdokumenter og leverandørnummer på købsdokumenter.

Visning af variantspecifikke priser på FaVa rapporter:

Der er lavet ny funktionalitet til visning af variantspecifikke priser på FaVa salgsrapporter og FaVa købsrapporter, så der bliver ”sammenhæng” imellem antal, enhedspris og linjebeløb.

For at sikre at rapporterne viser de variantspecifikke priser korrekt, er linjer og matrix på rapporterne derfor nu sorteret og opdelt efter antal kombinationer af enhedspris og vejledende pris.

Det betyder altså, at én matrixlinje på dokumentet kan resultere i flere linjer med tilhørende matrix på udskriften.

Dette gælder følgende FaVa rapporter:

 • Salg – Tilbud (rapport 71170586)
 • Salg – Bekræftelse (rapport 71170585)
 • Salg – Faktura (rapport 71170584)
 • Salg – Kreditnota (rapport 71170583)
 • Køb – Ordre (rapport 71170582)

Det er samtidigt lavet sådan i forhold til salgsordrebekræftelsen, at den vejledende salgspris hentes fra salgspriserne (og ikke fra dokumentlinjen), så den altid viser den nu aktuelle vejledende salgspris. Bogførte dokumenter vil altid udskrive den vejledende salgspris fra dokumentlinjen, da vi ikke ønsker at ændre på ”historiske” dokumenter.

Eksport til Excel funktionen på salgsordrer og salgsfakturaer:

Filen er nu udvidet med kolonnerne ”Customer No.” og ”Customer name”.

Nyt felt på varetabellen kaldet ”Billede importeret fra”:

Varetabellen er udvidet med et nyt skjult felt kaldet ”Billede importeret fra”, som kan have værdierne ”” (blank) og ”Manuelt”.

Fixes

 • Issue ved indtastning af varenummer med én salgssæson på købsordrelinje:

  Udfordring: Ved indtastning (validering) af varenummer med kun én salgssæson tilknyttet på en købsordrelinje, kom der en fejlmeddelelse med besked om, at salgssæsonen indeholdt en værdi, som ikke blev fundet som varesalgssæson.
  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Issue ved overførsel af linjer fra indkøbskladde til købsordre:

  Udfordring: Ved overførsel af linjer fra indkøbskladde til købsordre kom der en fejlmeddelelse med besked om, at salgssæsonen indeholdt en værdi, som ikke blev fundet som varesalgssæson, men kun i de tilfælde hvor varenummeret kun var tilknyttet én salgssæson. Ydermere blev sæson ikke påført som dimension på købsordrevarelinjer.
  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Issue ved overførsel af sortimentslinjer fra indkøbskladde til købsordre:

  Udfordring: Ved overførsel af sortimentslinjer fra indkøbskladde til købsordre kom der en fejlmeddelelse med besked om, at salgssæsonen skulle have en værdi, men kun i de tilfælde hvor varenummeret var tilknyttet flere salgssæsoner. Ydermere blev sæson ikke påført som dimension på købsordresortimentslinjer.
  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Købsordre med forventet modtagelse efter indsalg og før levering:

  Udfordring: I den situation, hvor der findes en købsordre med forventet modtagelsesdato efter indsalgsperioden og før leveringsperioden, fandt splitfunktionaliteten i FaVa frem til, at salgsordrelinjen kunne leveres før leveringsperiodens startdato, hvilket jo ikke var korrekt.
  Løsning: Dette er nu udbedret, så splitfunktionaliteten sørger for, at afsendelsesdatoen på salgsordrelinjen aldrig kan få en dato, som ligger før start levering.

 • Performanceforbedring ved åbning af købsordre:

  Udfordring: Ved åbning af købsordre kunne man opleve, at der kortvarigt stod ”(indlæser visning)”, inden købsordrelinjerne blev vist.
  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Visning af korrekt værdibeskrivelse i kollektionsmatrix:

  Udfordring: I kollektionsmatrix blev der tidligere vist en forkert overskrift til farvernes beskrivelse.
  Løsning: Dette er udbedret, så overskriften nu default vil være ”Værdibeskrivelse”, og hvis man ønsker en anden overskrift end det, kan man selv bestemme den ved at udfylde feltet ”Beskrivelse” til farvekoden i variant arbejdsskemaet.

 • Ensartning af pages i forhold til felterne ”Type”, ”Variantkode” og ”Beskrivelse 2”:

  Udfordring: Tidligere blev felterne ”Type”, ”Variantkode” og ”Beskrivelse 2” ikke vist konsekvent primært på bogførte dokumentlinjer.
  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Issue ved fakturering af fuldt leveret salgsordre med eksisterende fragtbeløb:

  Udfordring: Tidligere var der en udfordring med, at systemet forsøgte at indsætte en ny fragtlinje uden beløb, hvis salgsordren allerede var fuldt leveret og havde en eksisterende fragtlinje inden faktureringen.
  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Ensartning af FaVa rapporter:

  Udfordring: Tidligere var der en udfordring med, at for eksempel bogstavet ”g” fik det nederste af bogstavet ”klippet af”, hvis det var en del af adresselinjerne øverst til venstre på FaVa rapporterne. Ydermere har der på tværs af dokumenterne ikke været en ensartet placering af logoet øverst til højre på FaVa rapporterne.
  Løsning: Begge dele er nu udbedret.

 • Eksport til Excel funktionen på salgsordrer og salgsfakturaer:

  Udfordring: Tidligere var der en udfordring med, at salgssæsonen (i filen benævnt ”Collection”) blev hentet fra varens leveringssalgssæson og ikke fra selve salgslinjen.
  Løsning: Dette er nu udbedret.

FaVa Delogue 1.0.20240514.3

Indhold

Import af billede URL fra Delogue:

Der er lavet ny funktionalitet til import af billeder via billede URL i Delogue, som vil blive placeret som billede i faktaboksen på varekortet og i vareoversigten.

 • Feltet ”Billede importeret fra” på varetabellen er udvidet:

  Feltet er udvidet med værdien ”Delogue”.

 • Faktaboksen ”Billede” på varekortet og i vareoversigten er erstattet af en egen FaVa faktaboks.
 • Delogue opsætning er der tilføjet et nyt oversigtspanel kaldet ”Billede”:
  • Feltet “Importér billeder”:
   Hvis feltet aktiveres, vil billede fra style i Delogue blive importeret til billede på varen i FaVa og vil dermed blive vist i faktaboks
  • Feltet “Tillad opdatering af billeder”:
   Hvis feltet aktiveres, så tillades det, at billede fra style i Delogue opdatere på varer, som allerede har et billede fra Delogue, men kun på den betingelse, af feltet ”Billede importeret fra” har værdien ”” (blank) eller ”Delogue”
  • Feltet “Skalering – Max bredde”:
   Her angives pixel-bredden på de billeder, der importeres fra Delogue
Delogue opsaetning