FaVa 1.0.20240612.6 og FaVa Delogue 1.0.20240612.2 er frigivet på AppSource

Release note june

Om denne release

Frigivet – 12. juni 2024

Versionen er bygget på:

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central, 24.1 (min. release 24.0)
 • LS Central, 24.0 (min. release 24.0)

FaVa 1.0.20240612.6

Indhold

Excel eksport fra salgsordre/-faktura er udvidet til at kunne håndtere sortimenter:

Hvis man fra en salgsordre vælger funktionen ”Eksporter ordren til Excel”, eller man fra en salgsfaktura vælger funktionen ”Eksporter faktura til Excel”, er det nu lavet sådan, at sortimenterne bliver ”pakket ud” og dermed vises med deres reelle indhold på variantniveau i den eksporterede Excel fil.

På den måde får modtageren af salgsordren/-fakturaen et bedre grundlag for at få oprettet de varianter (varer), som de bestilte sortimenter indeholder.

Forbedret håndtering af lagerleverancer:

Det har indtil nu været sådan, at vi fra FaVa plukkladden altid genererede én lagerleverance pr. salgsordre. Det er fortsat muligt, men der er nu også åbnet op for, at man kan generere sine lagerleverancer på flere måder.

Dette er gjort muligt ved, at vi:

 • I FaVa Opsætning under oversigtspanelet ”Pluk” har lavet et nyt felt kaldet ”Én kunde pr. lagerleverance”
 • På debitorkortet under oversigtspanelet ”Levering” har lavet et nyt felt kaldet ”Én salgsordre pr. lagerleverance”

Kombinationen af de to nye felter vil dermed resultere i, at man kan få genereret sine lagerleverancer på følgende måder:

 1. Én salgsordre pr. lagerleverance (som hidtil)
  a) Feltet ”Én kunde pr. lagerleverance” i FaVa Opsætning skal aktiveres
  b) Feltet ”Én salgsordre pr. lagerleverance” på debitorkortet skal aktiveres

 

 1. Én kunde pr. lagerleverance
  a) Feltet ”Én kunde pr. lagerleverance” i FaVa Opsætning skal aktiveres
  b) Feltet ”Én salgsordre pr. lagerleverance” på debitorkortet skal ikke aktiveres

 

 1. Flere kunder pr. lagerleverance
  a) Feltet ”Én kunde pr. lagerleverance” i FaVa Opsætning skal ikke aktiveres
  b) Feltet ”Én salgsordre pr. lagerleverance” på debitorkortet er skjult og kan dermed ikke aktiveres

Samtidigt kan man via det nye felt på salgsordrehovedet kaldet ”Skal plukkes og leveres særskilt” styre, om salgsordren skal på sin egen lagerleverance og dermed plukkes særskilt. Når man opretter en ny salgsordre, vil der ske følgende:

 • Hvis feltet ”Én salgsordre pr. lagerleverance” på debitorkortet ikke er aktiveret, vil feltet ”Skal plukkes og leveres særskilt” på salgsordrehovedet være redigerbart og default ikke være aktiveret
 • Hvis feltet ”Én salgsordre pr. lagerleverance” på debitorkortet er aktiveret, vil feltet ”Skal plukkes og leveres særskilt” på salgsordrehovedet ikke være redigerbart og default være aktiveret

Det er ydermere lavet sådan, at de nedenfor viste felter på lagerleverancehovedet udfyldes automatisk alt afhængig af, om lagerleverancen indeholder én salgsordre, flere salgsordrer fra samme kunde eller flere salgsordrer fra flere kunder:

 • Salgsordrenr.
 • Eksternt bilagsnr.
 • Ordretype
 • Salgssæson
 • Brand
 • Debitornavn
 • Debitorprioritet
 • Leveringsnavn
 • Leveringsadresse
 • Lande-/områdekode for levering
 • Antal (flowfield)
Ingen disponibeltjek og split på salgsordrer med ”Direkte levering” eller ”Special ordre”:

Hvis en salgsordrelinje er markeret som ”Direkte levering” eller ”Special ordre”, er der indtil videre blevet udført disponibeltjek og split på lige fod med andre ”almindelige” salgsordrelinjer. Der er nu lavet logik i dimensionsmatrix på salgsordrer, som sikrer, at der ikke udføres disponibeltjek og split, hvis salgsordrelinjen er markeret som én af ovennævnte.

Ydermere vil de viste statistikværdier i dimensionsmatrix ikke medtælle salgsordrelinjer og købsordrelinjer, der er markeret til enten ”Direkte levering” eller ”Special ordre”.

Forbedring til Shopify vareeksport filter:

Der er ændret i Vareeksport opsætning under Shopify administration (LS). Det går på, hvordan varer tilmeldes distributionsgruppe ud fra nye filterfelter. Nyt er også, at der kun tilmeldes varer indenfor filteret, og varer udenfor filteret får dermed ikke længere fjernet web distributionsgruppe.

Fixes

 • Ændret valideringsrækkefølge ved import af salgsordrer:

  Udfordring: I forbindelse med opdatering til BC24/LS24 har vi kunnet konstatere, at der tilsyneladende er sket en ændring i valideringsrækkefølgen, som har kunnet resultere i, at linjerabatprocenten gik tabt i forbindelse med salgsordreimporten.

  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Fejlmeddelelse ved åbning af dimensionsmatrix efter slet af varianter:

  Udfordring: Eftersom åbning af dimensionsmatrix (fra for eksempel en salgsordrelinje) forudsætter, at samtlige størrelser indenfor en farve eksisterer, har det indtil nu resulteret i en fejlmeddelelse, hvis nogle af størrelserne (varianterne) er blevet slettet.

  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Udskrift af salgskreditnota udelukkende med finanslinjer:

  Udfordring: Ved udskrift af salgskreditnota, som udelukkende indeholdt finanslinjer, gik systemet i et tilsyneladende uendeligt loop, som resulterede i, at udskriften fejlede.

  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Ændring af varestatus direkte på varekortet:

  Udfordring: I forbindelse med den forbedrede håndtering af varestatus på FaVa Varesalgssæsoner, som var med i den seneste FaVa release (1.0.20240514.8), var der en uhensigtsmæssighed, når man ændrede varestatus direkte på varekortet. Dette bestod i, at man i en dialogboks fik besked om, at der findes underliggende varianter med en højere sorteringsværdi end den, der ændres til, og at disse ikke vil blive ændret automatisk. Man burde have fået bekræftelsesdialog med besked om, at det automatisk vil ændre varestatus på alle underliggende niveauer.

  Løsning: Dette er nu udbedret.

 • Proforma faktura med éndimensionelle varer mangler indhold:

  Udfordring: I forbindelse med indførelsen af korrekt visning af variantspecifikke priser på FaVa rapporter, som var med i den seneste FaVa release (1.0.20240514.8), var der opstået en utilsigtet udfordring i forbindelse med udskrift af Proforma fakturaer. Problemet bestod i, at varer med kun én dimension blev udskrevet uden antal og pris.

  Løsning: Dette er allerede udbedret og frigivet i en FaVa hotfix (1.0.20240530.2), som blev frigivet på AppSource den 30. maj 2024.

 • Visning af variantspecifikke priser på FaVa rapporter:

  Udfordring: I forbindelse med indførelsen af korrekt visning af variantspecifikke priser på FaVa rapporter, som var med i den seneste FaVa release (1.0.20240514.8), manglede der lidt småjusteringer primært i forhold til blandt andet ens placering af logo, højrestilling af antalsfelter samt afstande imellem linjer.

  Løsning: Dette er nu udbedret.

FaVa Delogue 1.0.20240612.2

Indhold

Import fra Custom Fields i Delogue til BC vareattributter:

Ligesom det indtil nu har været muligt at importere fra Custom Fields i Delogue til LS attributter, er det nu også muligt at importere disse til BC vareattributter.

Samtidigt er antallet af valgmuligheder i feltet ”Map til type” i Delogue feltmapping i FaVa reduceret til nedennævnte:

 • Blank værdi
 • Vare
 • Vareattribut
 • Sortiment
 • LS Attribut
Navngivning af felter under Delogue Pristype mappinger:

Feltet ”Pristype” i Delogue Pristype mappinger i FaVa har indtil videre indeholdt blandt andre følgende værdier:

 • Kostpris
 • Omkostning

Da der har kunnet opstå tvivl om hvilke felter, der her refereres til, er værdierne nu ændret til følgende:

 • Fra ”Kostpris” til ”Leverandørens købspris”
 • Fra ”Omkostning” til ”Varens kostpris”